dự án bền vững

Chúng ta không thể một mình ngăn chặn biến đổi khí hậu. Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể thực hiện các bước cần thiết hướng tới một thế giới bền vững hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tại Safety Jogger phản ánh về tác động của chúng tôi đối với ngành. Tác động của chúng ta đối với môi trường. Và tác động của chúng ta đối với các thế hệ tương lai cũng vậy.

Tham vọng của chúng ta? Đóng góp vào sự thay đổi bền vững mà chúng ta muốn thấy trên thế giới và đảm bảo tác động tích cực đến con người và hành tinh. Bằng cả việc thiết kế giày an toàn bền vữngđầu tư vào các sáng kiến xanh

khám phá ở đây những sáng kiến nào chúng tôi đang thực hiện tại Safety Jogger để hiện thực hóa tầm nhìn xanh của chúng tôi.

Kênh nó lên? làm sạch kênh ở Brussels

Canal It Up là một sáng kiến nhằm mục đích làm cho mọi người nhận thức được dòng chảy liên tục của chất thải trong kênh Brussels. Đọc thêm về cách chúng tôi giúp họ thu dọn hoạt động vận chuyển của Brussels.

Canal It Up