Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw privacy en willen transparant zijn over de gegevens die wij verzamelen en de manier waarop wij deze verwerken. Wij vragen u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, aangezien het van kracht is wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.

1. Bedrijfsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website worden verkregen, worden opgenomen in de database van:

Safety Jogger/FLA Europe NV
Lindestraat 58,
9700 Oudenaarde
Belgium.

+32 55 33 44 44
info@safetyjogger.com

2. Welke informatie verzamelen we en waarom?

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij verschillende gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt en die binnen het kader van de door u gevraagde dienst vallen, of waarvan het duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

2.1 Contactgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u het contactformulier invult, ons e-book downloadt of zich registreert als retailer.
Die gegevens kunnen zijn:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Land
 • BTW-nummer
 • Telefoonnummer
 • Type klant
 • Soort bedrijf
 • Branche
 • E-mailadres
 • Bericht

Wij gebruiken deze informatie alleen maar intern en uitsluitend om:

 • U toegang te geven tot het winkelgedeelte van de website
 • Online bestellingen af te handelen en te leveren
 • Een goede klantenservice te bieden en uw vragen te beantwoorden
 • U nieuwe productinformatie en promoties toe te sturen

Voor bepaalde delen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie gebruiken wij de door u gekozen gebruikersnaam om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Voor invulformulieren maken wij gebruik van HubSpot Forms om de opvolging van de ingevulde gegevens te optimaliseren. Levensduur van de dataverwerking wordt bepaald door HubSpot. Meer informatie over het gebruik van gegevens door HubSpot kunt u vinden via deze link: Privacybeleid HubSpot

2.2 Nieuwsbrieven en promoties

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie alleen om u promoties en/of info over onze producten en diensten te sturen.

Hiervoor werken wij samen met HubSpot. Hier vindt u de Privacybeleid HubSpot.

Elke mail die u via HubSpot ontvangt, zal steeds een link bevatten om u uit te schrijven als u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen. Wij zullen uw e-mailadres alleen toevoegen aan de lijst van abonnees met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u onze nieuwsbrief opent, verzamelt HubSpot een aantal statistieken om de prestaties te analyseren. Deze omvatten informatie over uw browsertype, unieke identificatiecode en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt.

2.3 Betalingsinformatie

Onze website verzamelt geen creditcard- of betalingsinformatie.

2.4 Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die door een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen terwijl de gebruiker surft.

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken, kunnen wij u de beste gebruikerservaring bieden. Dankzij cookies kunnen wij:

 • Voortdurend onze website optimaliseren
 • Uw voorkeuren onthouden zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden wanneer u onze website gebruikt
 • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren
 • Onze marketing efficiënter te maken, zodat wij u een betere service kunnen bieden

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

Via de meeste browsers kunt u cookies accepteren of blokkeren en wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies. U kunt ervoor kiezen om deze cookies te weigeren. Dit kan echter de navigatie en functionaliteit van de website hinderen. Wilt u toch het gebruik van cookies weigeren? Dan vindt u hieronder de instructies voor verschillende browsers

Welke cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn first-party cookies die alleen informatie verzamelen op de website zelf. Ze zijn nodig om de functionaliteit van onze site te garanderen.

Hoe lang worden deze opgeslagen?

 • Websessie: 1 sessie
 • Cookieverklaring: 1 maand
 • Regiokeuze: 1 maand
 • Taalkeuze: 1 maand
 • Sessiebeveiligingscookie: 1 jaar
 • Weergave-instelling: 1 week

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies van derden die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Ze omvatten informatie over de regio van waaruit u onze website hebt bezocht, informatie over uw apparaat, besturingssysteem en browser, over hoe u onze website gebruikt en of u ons al eerder hebt bezocht.

Wij verzamelen deze informatie anoniem om onze website te verbeteren en om bezoekers een betere gebruikerservaring te bieden. Om dit te doen, gebruiken wij:

Marketingcookies

Marketingcookies zijn cookies van derden die het gedrag van websitebezoekers bijhouden en op basis daarvan een gebruikersprofiel maken. Op die manier krijgt u meer gepersonaliseerde advertenties te zien op andere websites, gebaseerd op uw interesses.

Derden die mogelijk cookies plaatsen:

 • DoubleClick Ad Exchange-Buyer: levensduur bepaald door Doubleclick
 • Google Dynamic Remarketing: levensduur bepaald door Google
 • Google AdWords User Lists: levensduur bepaald door Google
 • Facebook Custom Audience and Facebook Connect: levensduur bepaald door Facebook
 • LinkedIn Ads: levensduur bepaald door LinkedIn

U kunt uw voorkeuren beheren via www.youronlinechoices.com. Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat u te zien krijgt tijdens het surfen. De advertenties zullen alleen meer generiek zijn en niet gebaseerd op uw persoonlijke voorkeuren.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de hierboven beschreven persoonsgegevens zo lang als nodig is, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Zodra de gegevens niet langer in gebruik zijn, zullen wij ze anonimiseren en/of verwijderen zoals wettelijk vereist is.

4. Aan wie geven wij persoonsgegevens door?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden om andere redenen dan de hieronder genoemde. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • U ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken
 • Het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u
 • Een wettelijke verplichting het voor ons noodzakelijk maakt om gegevens aan een derde partij door te geven

Wij geven gegevens door aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers op de bovengenoemde gronden:

 • Medewerkers (intern en extern)
 • Dienstverleners op het gebied van IT-infrastructuur
 • Dienstverleners die ondersteuning bieden
 • Aanbieders van softwarediensten
 • Aanbieders van analysetools
 • Andere dienstverleners
 • Overheidsinstanties

Wij zullen uw gegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Ons doel is om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging, of ongeoorloofde toegang door derden. Wij beschermen de systemen en processen met een verscheidenheid aan technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten onder meer: gegevensversleuteling, pseudonimisering, anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking, controle-, firewall- en herstelsystemen en integriteitstests.

Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wetgeving over gegevensbescherming. Wij evalueren deze maatregelen doorlopend en passen ze zo nodig aan.

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming?

Tenzij de wet dit beperkt, hebt u de volgende rechten: het recht op informatie, rectificatie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, het recht om verwijderd te worden en het recht om bezwaar te maken.

6.1 Recht op informatie en rectificatie

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en te wijzigen.

Dit kunt u doen door in te loggen op www.order.safetyjogger.com en deze zelf te wijzigen of door een e-mail te sturen naar info@safetyjogger.com met een kopie van uw identiteitsbewijs.

6.2 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te beperken hoe en in welke mate uw gegevens worden verwerkt. Informeer ons over de categorieën gegevens die u relevant acht en de redenen voor de beperking van de verwerking ervan. Wij zullen de feiten onmiddellijk herzien en u op de hoogte brengen van de resultaten.

6.3 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gelieve ons schriftelijk mee te delen welke gegevens u wenst te laten overdragen en aan wie. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk onderzoeken en u op de hoogte stellen van het resultaat.

6.4 Recht op wissen van gegevens

U hebt altijd het recht om uw gegevens uit onze databanken te laten verwijderen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

6.5 Recht op bezwaar

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens beschermen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die in uw land verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

7. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Om uw rechten uit te oefenen of om aanvullende informatie te ontvangen over dit privacybeleid of de manier waarop wij gegevens verzamelen, kunt u contact opnemen met Safety Jogger op het volgende adres:

Safety Jogger/FLA Europe NV
Lindestraat 58,
9700 Oudenaarde, Belgium.
info@safetyjogger.com
Attn. Privacyverantwoordelijke

Uw klacht of geschil moet naar bovenstaand adres worden gestuurd. Alle communicatie van Safety Jogger/FLA Europe NV naar u zal via e-mail verlopen.

8. Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites. FLA Europe NV/ Safety Jogger kan niet garanderen dat deze websites voldoen aan het privacybeleid van de General Data Protection Regulation (GDPR), en de Nederlandse Algemene Bepaling Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van 24 mei 2016. Daarom raden wij gebruikers aan dit te controleren door de privacyclausules te raadplegen die op elke website moeten staan.

9. Wijzigbaarheid

FLA Europe NV/Safety Jogger heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien nodig. Het is daarom belangrijk om deze pagina regelmatig te controleren. De privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 30 juni 2022.